Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför informerar vi om hur vi samlar in och behandlar dina uppgifter. Vi samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt och vi delar aldrig vidare dina personuppgifter till andra företag utan din tillåtelse.

Vi följer gällande dataskyddsregler, samt har interna riktlinjer och rutiner för att säkerställa en trygg hantering och regelbunden rensning av personuppgifter. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person, till exempel namn och kontaktuppgifter.

 

Syfte med vår hantering av personuppgifter

Berga gård hanterar personuppgifter för att administrera bokningar och kunna erbjuda dig som gäst en bra service. Personuppgifterna förekommer i e-post, bokningssystem, ekonomisystem och filhanteringssystem.

Du har alltid rätt att begära ut de uppgifter vi har om dig. Eller att de raderas.
Om det är aktuellt eller om du har andra frågor skickar du ett mejl till: info@bergagard.com